Ogłoszenie, którego szukasz jest nieaktywne.

Maszyny do obróbki metalu

  • Cena
  • Województwo opolskie
  • Miejscowość Nysa

Opis:

UWAGA OKAZJA, UWAGA OKAZJA,UWAGA OKAZJA , UWAGA OKAZJA !!!!!! Syndyk Masy Upadłości Cafrex spółka z o.o. w Konradowej 11, 48-303 Nysa zaprasza do składania ofert zakupu n/w środków technicznych w postaci m.in. maszyn i urządzeń do obróbki metali tj: wiertarko-frezarka HWCa-P-110, tokarka, żuraw samochodowy COLES, prasy hydrauliczne, zwijarki do blach, tokarki, wytaczarka,frezarki, szlifierki, wytaczarko-frezarki, defetoskop ultradźwiękowy agregaty sprężarkowe, drobny sprzęt , wyposażenia biurowe itp. Syndyk nie udziela gwarancji na sprzedawane ruchomości. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego syndyk wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu przetargu. Sprzedaż w/w ruchomości nie może nastąpić, za ceny niższe, niż 65% wartości oszacowania. Ruchomości można oglądać w siedzibie upadłej spółki w Konradowej 11, 48-303 Nysa, w dni robocze w godzinach 9-14, po uprzednim uzgodnieniu terminu po nr 604552678, 601688954. Oferty z cenami oraz wypełnionym oświadczeniem ( dostępnym w siedzibie upadłej spółki) należy przesyłać na adres: Biuro Syndyka, ul. Piłsudskiego 62, 48-303 Nysa do dnia 26.10.2018r . Istnieje możliwość składania ofert w siedzibie upadłej spółki. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „oferta zakupu”. Oferenci, których oferty zostaną wybrane zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do 3 dni roboczych, od daty wyznaczonej do składania ofert zakupu. Odbiór zakupionych ruchomości nastąpi po wpłacie całości ceny na rachunek masy upadłości. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najwyższa zaoferowana określona jednoznacznie cena zakupu. W przypadku wpływu ofert zawierających identyczną oferowaną cenę syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej licytacji między oferentami. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, zamiany warunków niniejszego zaproszenia do składania ofert zakupu oraz odwołania procedury składania ofert zakupu. UWAGA OKAZJA, UWAGA OKAZJA, UWAGA OKAZJA , UWAGA OKAZJA !!!!!! „Podana cena nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest podana ze względu na wymogi techniczne portalu“.

Ciekawe oferty z tego działu:
Wielopiła wałowa***MAR - MASZ
NR KATALOGOWY 5455 DANE TECHNICZNE - szerokość cięcia 300mm - max wysokość cięcia 180mm - max średnica tarczy 500mm - średnica wrzeciona 70mm - długość wału 300mm - moc silnika głównego...
Zobacz także >>
Porady ekspertów - zobacz artykuły
Dlaczego warto inwestować w gadżety reklamowe?
Dlaczego warto inwestować w gadżety reklamowe?
W czasach konkurencyjności i innowacji na różnych rynkach zbytu, prześcignięcie konkurencji jest często zadaniem priorytetowym. Nie mniej istotnym aspektem jest zatrzymanie dotychczasowych...

Proszę czekać - ładowanie treści...